Kliknete prosim!
 
 
 

Podrobnosti o tomto programu naleznete zde

Jestliže máte zájem o praktické poznatky od uživatele tohoto programu, máte možnost.

 

Revizáček (pro MS DOS) a WinRev (pro MS
Windows 95/98/ME/2000/XP ) :

Program REVIZÁČEK pro revizní techniky elektro je vytvořen v databázovém systému PC FAND a vlastními ovladači řeší prostředí češtiny pro klávesnici a monitor. V případě, že Vašemu počítači nevyhovuje nastavení dodávané standardně, je možné toto změnit v programu "fandinst.exe", který je součástí dodávky.
Pomocí programu může revizní technik elektro vést evidenci norem a předpisů, rychlým způsobem vyhledávat určitý text v normě apod., oceňovat své revizní práce, oceňovat další práce dle uživatelského ceníku, jehož položky si sám nadefinuje.

Hlavním účelem tohoto programu je však tvorba, tisk a evidence revizních zpráv. Revizní zprávy se tvoří buď v podmenu REVIZE I volným, revizním technikem ovlivnitelným způsobem - pomocí skládání textu finální revizní zprávy z bloků vygenerovaných programem (úvodní formuláře, tabulky naměřených hodnot, tabulky zjištěných závad apod.) dále z bloků předem předdefinovaných (např. poučení provozovatele - může být několik typů, různé texty, které se ve zprávách opakují apod.), a z textů doplněných, napsaných ručně pro každou konkrétní revizní zprávu.

 • Úvodní informace, revize I
  Všechny tyto bloky i celý text je možno před dokončením a tiskem zprávy dle potřeby upravit a v této upravené podobě tisknout a archivovat. K tvorbě i tisku textu lze použít vnitřní standardně dodávaný textový editor, nebo externí editor T602 (DOS), který si předvolíme v parametrech, jak již bylo uvedeno, ne při použití převodního programu pro formát RTF Windows i editor pracující v systému Windows, např. WORD.

 • Úvodní informace, revize II
  Pro jednodušší revizní zprávy je připravena možnost tvorby revizní zprávy do formuláře obdobného jako v ČSN 34 3810. Tento způsob je pro pochopení jednodušší - použití doporučuji pro jednodušší revize.

  Při klasifikaci a výpisu závad zjištěných při revizi je neocenitelným pomocníkem databáze závad, která závady vyhledá, klasifikuje, přiřadí a zpracuje tabulku. Vyhledávání je podle několika kritérií, databáze závad je otevřená, revizní technik může pořizovat nové záznamy, editovat stávající a tím databázi přizpůsobovat oblastem svého působení.

  Dále je možno z údajů dat revizních zpráv "vytahovat" údaje o zákaznících, termínech revizí jejich elektrických zařízení apod. a těmto pak můžeme s výhodou nabízet své služby (ohlídání termínu revize, provedení další periodické revize apod.) V případech opakovaných revizí lze využít textu již archivované revize, pouze provést úpravy (aktualizaci) textu a tak s minimálním úsilím vyhotovit novou revizní zprávu.

 • Úvodní informace, program Sestavy
  Všechny tiskové výstupy - formuláře, tabulky apod. (jejich deklarace) lze dle potřeby upravovat a měnit v samostatném programu "Sestavy" - součást dodávky, program se spouští souborem s.bat obsaženým v hlavním adresáři programu Revizáček.

 • Úvodní informace, externí editor
  Všechny tiskové výstupy vygenerované programem Revizáček lze editovat a tisknout přímo z vestavěného textového editoru.

  Další možnost je editace a tisk z editoru T602 DOS. Zde je program Revizáček uzpůsoben tak, že pokud vygenerujete libovolnou tabulku, formulář apod. je při potřebě tisknout automaticky spuštěn editor T602 a zpracovávaná tabulka. Poté lze provést doeditování a výtisk textu s využitím všech výhod tohoto editoru. V případě tvorby celé revizní zprávy je při vstupu do textu této zprávy, tj. po automatickém vygenerování, nebo při opětovném vstupu do zprávy, spuštěn editor T602 a otevřena zpracovávaná zpráva. Poté lze opět provést doeditování a výtisk textu s využitím všech výhod tohoto editoru
  Developed by Sixense