Kliknete prosim!
 
 
 
 
Elektrická zařízení:
 • Výchozí revize :
  - elektroinstalace na pracovišti / v části budovy/
  - elektrické přístroje zdravotnické
  - antistatická podlahová krytina
 • Pravidelné revize :
  - elektroinstalace po 2 letech
  - el. přístroje zdravotnické typ BF a CF 1 x ročně
  - el. přístroje zdravotnické ostatní po 2 letech
  - retgenové přístroje 1 x ročně
  - antistatická podlahová krytina položená do 01/2002 1 x ročně
  - elektr. spotřebiče ostatní (skupina E) po 2 letech
 • Provozní zkoušky ( provádí personál ) :
  - kontrola funkce proudových chráničů po 3 měsících
  - kontrola funkce hlídače izol. stavu každý prac.den

 • Výchozí revize el. zařízení
  (dle ČSN 33 1500 s použitím ČSN 33 2000-6, od ledna 2013 s použitím ČSN 33 2000-7-710)
 • Pravidelné revize :
  - elektroinstalace včetně přístrojů v místnostech lékařské účely dle ČSN 33 2140
  - kontroly zdravotnických el. přístrojů v provozu dle ČES 33.03.95
  - rentgenové přístroje (do r.2001) dle ČSN 34 1720
  - antistatická podlahová krytina dle ČSN 33 2030
  - ruční el. nářadí a ostatní el. spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2
 • Provozní zkoušky :
  - proudové chrániče a hlídače izol. stavu dle ČSN 33 2140

 • Revize a zkoušky tlakových nádob - dle ČSN 69 0012
 
  Developed by Sixense