Kliknete prosim!
 
 
 
Hlavním výrobcem a dodavatelem měřících a testovacích přístrojů využívaných při naší činnosti je firma ILLKO s.r.o.
 
Provádíme:
 • výchozí a opakované revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000V se zaměřením na přístroje a zařízení ve zdravotnictví
 • revize a kontroly el. spotřebičů
 • revize a zkoušky ručního el. nářadí
 • měření antistatických podlahových krytin
 • odborné posudky v oblasti zdravotnických přístrojů
 • poradenskou činnost v oblasti elektroinstalací v místnostech pro lékařské účely
 • školení BOZP pro pracovníky ve zdravotnictví
 • školení včetně přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle vyhl.č.50/78 Sb.

  BTK pro Boston Scientific Česká republika :
 • programátory kardiostimulátorů,
 • rotablátory,
 • cevní ultrazvuky,
 • proudové zdroje na odpalování neurokraniálních spirál BSC,
 • ablační radiofrekvenční generátor RF3000

 • Medico - programátory kardiostimulátorů
Zajišťujeme:
 • provedení výchozích a opakovaných revizí elektrických zařízení nad 1000V a v prostorech s nebezpečím výbuchu
 • pro plánovaná zdravotnická zařízení zhotovení projektové dokumentace elektro
 • revize a zkoušky tlakových nádob

 
Provozujete zdravotnické zařízení a nevíte, jestli jsou revize el. zařízení potřebné ? Odpověď najdete zde.
Doklady potřebné k prokázání bezpečného provozu zdravotnického zařízení při kontrole ze strany Státního odborného dozoru jsou uvedeny zde.
 
  K.Novák 1998-2013, Developed by Sixense